Bye 2020. Now, Shoo!

January 01, 2021


2021.01.01

12:00pm

Unang araw ng taon. Sana lumaya na tayo mula sa screen. Tama na ang isang taong pagkakakulong.  Kung may immunity na naidulot ang 2020, yun ay ang maging handa sa ibabato ng universe. Nadala na ako sa pag-set ng goals. Planner? I don't know her. 

Parang, "Bahala ka na, kakapit na lang ako." 

So, 2021, Please be good.

Cynical pero umaasa,

SarYou Might Also Like

0 Comments